https://candyitaly.com/wp-content/uploads/2022/12/cataloge-Candy-2022-LQ.zip ظرفشویی – کندی

ظرفشویی

بدون استرس از شستشوی ظروف کثیف به استقبال میهمان ها روید!
کمترین صدا، ظرفیت و کارایی بالا، شستشوی با کیفیت، همگی این ها در کوتاه ترین زمان ممکن برای شما میسر می‌شود.