ماشین لباسشوئی

پر کردن و خالی کردن راحت لباس ، مصرف بهینه انرژی ، راحتی در استفاده از برنامه ها و کیفیت بالای شستشو را در لباسشویی های کندی برای شما به ارمغان آورده ایم.

GF-1413

ظرفیت : ۱۳ کیلوگرم
گارانتی : ۲۴ ماه
وزن : ۸۰ کیلوگرم
رتبه انرژی : A+

GVP-148

ظرفیت : ۸ کیلوگرم
گارانتی : ۲۴ ماه
وزن : ۶۹ کیلوگرم
رتبه انرژی : A+

GVP-149TC3

ظرفیت : ۹ کیلوگرم
گارانتی : ۲۴ ماه
وزن : ۶۹ کیلوگرم
رتبه انرژی : A+