ماشین لباسشوئی

پر کردن و خالی کردن راحت لباس ، مصرف بهینه انرژی ، راحتی در استفاده از برنامه ها و کیفیت بالای شستشو را در لباسشویی های کندی برای شما به ارمغان آورده ایم.

CSV-1179 DC1

ظرفیت : 7 کیلوگرم
گارانتی : 24 ماه پاک سرویس
صفحه نمایش : LED
قفل کودک : دارد
رتبه انرژی : A+

CSV-1289 DC3

ظرفیت : 8 کیلوگرم
گارانتی : 24 ماه پاک سرویس
صفحه نمایش : LED
قفل کودک : دارد
رتبه انرژی : A+++

GF-1414

ظرفیت : ۱۴ کیلوگرم
گارانتی : ۲۴ ماه
وزن : ۸۰ کیلوگرم
صفحه نمایش : LED
رتبه انرژی : A+

GS-1079 DC

ظرفیت : 7 کیلوگرم
گارانتی : 24 ماه پاک سرویس
صفحه نمایش : LED
قفل کودک : دارد
رتبه انرژی : A+

GSF-1410

ظرفیت : 10 کیلوگرم
گارانتی : ۲۴ ماه
وزن : ۶۹ کیلوگرم
صفحه نمایش : LED
رتبه انرژی : A+++

GVP-128

ظرفیت : 8 کیلوگرم
گارانتی : 24 ماه پاک سرویس
صفحه نمایش : LED
قفل کودک : دارد
رتبه انرژی : A+

GVP-1409

ظرفیت : 9 کیلوگرم
گارانتی : ۲۴ ماه
وزن : ۶۹ کیلوگرم
صفحه نمایش : LED
رتبه انرژی : A+

GVS-128

ظرفیت : 8 کیلوگرم
گارانتی : 24 ماه پاک سرویس
صفحه نمایش : LED
قفل کودک : دارد
رتبه انرژی : A+

GVS-1409

ظرفیت : 9 کیلوگرم
گارانتی : ۲۴ ماه
صفحه نمایش : LED
قفل کودک : دارد
رتبه انرژی : A+++